SKI Kvilda Facebook

COVID-19 opatření

"LYŽOVÁNÍ A POHYB V PŘÍRODĚ VE ZDRAVÍ A ZODPOVĚDNĚ!"


Bohužel dnešní zvláštní doba i po nás a našich návštěvnících žádá zvláštní opatření a přístup.Pro Vaše zdraví je pohyb na horách určitě tím nejlepším, co můžete udělat. I my jsme však povinni Usnesením vlády kontrolovat při provozu lanových drah a lyžařských vleků jejich plnění.

Abychom zajistili provoz areálu po CELOU ZIMNÍ SEZÓNU věříme, že ve spolupráci s Vámi vše zvládneme a pohyb na horách si užijeme…

PRAVIDLA PRO PRODEJ JÍZDENEK NA LANOVÉ DRÁHY A LYŽAŘSKÉ VLEKY A PŘEPRAVU NA NICH

(dle Usnesení Vlády ČR č. 1066/2021) 

Děti do 12-ti let

 • Nemají povinnost se prokazovat

Mládež 12 až 18 let

Musí splňovat jednu z následujících podmínek:

 • ukončené očkování s platným národním certifikátem
 • prodělání nemoci, laboratorně potvrzené, podmínka 180 dnů
 • negativní PCR test, který není starší než 72 hodin

Dospělí 18 a více let

Musí splňovat jednu z následujících podmínek:

 • ukončené očkování s platným národním certifikátem
 • prodělání nemoci, laboratorně potvrzené, podmínka 180 dnů
 • osoby rozočkované s kontraindikací k očkování
  Nutno prokázat PCR test (72h)

Hromadné nákupy, lyžařské kurzy

Pro všechny, bez věkového omezení. Zprostředkovatel musí předložit:

 • jmenný seznam všech osob
  jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost
 • doklad o splnění platných podmínek opatření dle věku (viz výše)
  platí pro osoby, u kterých to dle věkových kategorií krizová opatření vyžadují 
 • Formulář ke stažení »»» ZDE «««

Jednoduchý přehled podmínek

Pro naše návštěvníky jsme udělali jednoduchý přehled, který shrnuje vydaná a platná Usnesení vlády a pokyny, které je nutno při návštěvě areálu dodržovat!

 • Provoz lanových dráh a lyžařských vleků není zakázán a není zakázána ani množstevně omezena přítomnost veřejnosti na těchto přepravních zařízeních ani v jejich přepravních prostorech.
 • Kapacita areálů ani jejich přepravních zařízení není nijak omezena.
 • Při prodeji jízdenek jsme povinni kontrolovat bezinfekčnost dle výše uvedeného schématu dle věku zákazníka.
 • Službu přepravy na lanové dráze a lyžařských vlecích mohou čerpat osoby starší 12 let jen při splnění OTN (očkování-test-prodělaná nemoc); přičemž Testem PCR se mohou prokázat pouze
  • osoby rozočkované
  • do 18. roku věku a
  • osoby kontraindikované
  • splnění těchto podmínek jsou zákazníci povinni provozovateli prokázat
 • Při přepravě na lanové dráze a pohybu na nástupišti (veřejná doprava) jsou všechny osoby povinny používat ochranu dýchacích cest (FFP2/KN95).
 • Žádné osoby (včetně těch mladších 12 let a splňujících OTN) nesmí využít služeb přepravy na LD a LV pokud mají klinické příznaky onemocnění COVID-19.

Usnesení vlády a nařízení

Od 26.11.2021 platí následující dokumenty, které se nějakým způsobem dotýkají i provozu lyžařských areálů, lanových drah a lyžařských vleků:

mnu mnu mnu